Siirry suoraan sisältöön

Kuinka onnistua kasvattamaan henkilöstön digiosaamista?

Aktiivinen panostus organisaation digikyvykkyyden lisäämiseen, erityisesti henkilöstön digiosaamisen kehittämiseen, tuottaa TAKKissa tulosta. Olemme kehittäneet digiosaamista eri näkökulmista useiden eri hankkeiden jatkumona, muun muassa Digi4Adults Erasmus+, Puhti ESR, Tahti ESR, ja OKM Digityökalut käyttöön.

Työn ansiosta TAKKin henkilöstön digiosaaminen on hyvällä tasolla, mikä huomattiin erityisesti koronapoikkeustilan etäopetusjaksojen aikana. Olimme valmistautuneet etäopetukseen tietämättämme, kun koko henkilöstö velvoitettiin vuosina 2019–2020 aikana suorittamaan Office 365 perusteet -valmennus, mukaan lukien Teamsin käyttö opetuksessa ja ohjauksessa. Näiden valmennusten lisäksi meillä on viime vuosien aikana järjestetty paljon erilaisia toiminnallisia henkilöstövalmennuksia mm. opetukseen soveltuvien digityökalujen ja verkkopedagogiikan teemoista. Varsinainen etäopetusjakso olikin niin sanottu stressitesti mikä osoitti, että opetuksen toteuttaminen verkossa onnistuu takkilaisilta oikein hyvin.

Ota johto mukaan digivalmennuksiin

Henkilöstön digiosaamisen systemaattinen kehittäminen on ollut mahdollista, koska teema on kirjattu TAKKin strategiaan. Teimme strategiaa todeksi kokeilussa, jossa TAKKin ylin johto osallistui hanketyöhön Erasmus+ Digitalized Learning Path for Educational Organizations -hankkeen puitteissa. Hankkeessa kehitettiin muun muassa organisaation digistrategiaa.  TAKKin hallintojohtaja Maria-Liisa Korolainen oli työssä mukana ja pääsi näin varmistamaan, että digiosaamista kehitetään organisaation strategian mukaisesti, ja että kehitystyö päätyy osaksi käytännön prosesseja. Lisäksi johdon osallistuminen digivalmennuksiin on hyvä keino näyttää esimerkkiä ja kasvattaa näin henkilöstön motivaatiota kehittää omaa osaamistaan.

Määritä minimitaso, etene pienin askelin, kerää onnistumisia

Learning Path -hankkeen aikana TAKKissa muun muassa määriteltiin keskeiset digiosaamisen aihealueet sekä niihin liittyvä yhteinen minimitaso. TAKKissa sekä opiskelijoilla, että henkilökunnalla on käytössään Office 365 palvelut, joten minimitasoksi määriteltiin O365-perusteet. Minimitason jatkoksi jokainen kouluttaja saa kehittää omaa osaamistaan oman henkilökohtaisen osaamispolkunsa mukaisesti. Mallia kehittivät ja pilotoivat TAKKin kouluttajat Jouni Hanhinen ja Anu Erkinheimo, jotka määrittelivät itselleen omat kehittämiskohteensa oman työnkuvansa sekä henkilökohtaisten tarpeidensa mukaisesti. Lähtökohtana Polku-mallissa on digiosaamisen itsearviointi. Sen pohjalta edetään omaan tahtiin pienin askelin. Digiosaamistaan voi kehittää muun muassa osallistumalla valmennuksiin, yhdessä kollegan kanssa tutkien, tai vaikkapa itsenäisesti kokeilemalla. Alla esimerkki Jounin polusta:

Jounin digitaalinen oppimispolku

Anun ja Jounin mukaan polkumalli on hyvin motivoiva ja palkitseva: askel kerrallaan eteneminen on realistista ja pienet tavoitteet on helppo saavuttaa. Tavoitteiden saavuttaminen taas tuo onnistumisen kokemuksia ja itsevarmuutta, mikä puolestaan lisää hyvinvointia.

Digikyvykäs henkilöstö on kilpailukykyisen organisaation edellytys

Digikyvykkyyden tehostaminen jatkuu TAKKissa edelleen. Learning Pathin hyviä tuloksia ja erityisesti Polku-mallia levitetään nyt koko taloon. Esimerkiksi hiljattain käynnistyneen DigiFrame Erasmus+ -hankkeen myötä sovellamme Polku-mallia TAKKissa jokaiselle koulutusalalle. Kilpailukykyisessä organisaatiossa yksi oleellinen menestystekijä on osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö.  Jatkuvan oppimisen periaatteiden mukaisesti organisaation täytyy tarjota henkilöstölleen joustavia mahdollisuuksia osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Uutena kehittämiskohteena meillä on DigiFrame-hanke, joka tukee digi-innovaatioita; pelkkä perusosaaminen ei riitä, vaan organisaatiossa tarvitaan uusia innovaatioita ja erityisesti tulevaisuuteen katsovia innokkaita kokeilijoita!

Tuuli Oksanen
kehittämiskoordinaattori