Siirry suoraan sisältöön

Arvioinnit laatutyön ytimessä

TAKKin toimintaa ovat arvioineet viime vuosina useat ulkopuoliset tahot, mukavan laajasti tunnetuin seurauksin. Arviointien myötä meille on myönnetty kaksi ammatillisen koulutuksen laatupalkintoa ja Laatukeskuksen neljän tähden EFQM -tunnustus.

Tunnustukset ovat tärkeitä ja kertovat meille, että toimintamme ja laatutyömme suunta ovat oikeita. Samalla on kuitenkin tärkeä muistaa, että arviointeja ei tehdä arviointien tai palkintojen, vaan toimintamme kehittämisen vuoksi.

Ulkopuolisten tekemät arvioinnit antavat meille monipuolisesti tietoa vahvuuksistamme ja kehittämiskohteistamme, mikä on yksi keskeisin keino parantaa toimintamme laatua. Toimimme jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti, ja siksi myös arviointeja tehdään säännöllisesti.

Laadunhallintajärjestelmä arvioinnin kohteena

Tänä vuonna toteutetaan kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä koskeva Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laadunhallintajärjestelmien arviointi. Karvin arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan tilasta sekä tukea koulutuksen järjestäjiä laadunhallintajärjestelmien jatkuvassa kehittämisessä.

Karvi toteutti vastaavan arvioinnin ensimmäisen kerran vuonna 2015, jolloin TAKK valikoitu yhdeksi Karvin otantaperusteisen ulkoisen arvioinnin kohteista. Arviointi oli meille tärkeä ja antoi positiivisen sysäyksen laadunhallintajärjestelmämme edelleen kehittämiselle.  Seuraavana vuonna rohkenimme vihdoin, monen vuoden harkinnan jälkeen, osallistua ensimmäistä kertaa opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuun – ja hyvinhän siinä kävi. Ensimmäinen voitto irtosi!

Karvin arviointi käynnistyi vuoden 2021 alussa perehdytystilaisuuksilla ja eteni sen jälkeen itsearviointeihin, jotka tuli tehdä huhtikuun loppuun mennessä. Kesän aikana jokainen koulutuksen järjestäjä saa Karvilta palauteraportin, jossa omat tulokset esitetään suhteessa kansalliseen keskiarvoon. Ensi vuonna Karvi julkaisee myös kansallisen raportin ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien tilasta.

Tällä kertaa Karvin arviointiin ei sisälly ulkoista arviointia. Sen sijaan Karvi järjestää syksyllä 2021 kehittämisseminaareja, joilla täydennetään ja syvennetään itsearviointivaiheessa kerättyä tietoa. Tavoitteena näissä seminaareissa on myös koulutuksen järjestäjien välinen vertaisoppiminen, hyvien käytäntöjen jakaminen sekä tukeminen laadun kehittämisessä.

Vertaisarviointia hankekumppaneiden kanssa

Karvin arvioinnin lisäksi tänä vuonna jatketaan myös oppilaitosten välisiä vertaisarviointeja. Näitä on toteutettu vuodesta 2019 lähtien hankekumppaneidemme kanssa Opetushallituksen rahoittamissa hankkeissa. Vertaisarvioinnit ovat myös kriteeriperusteista ulkoista arviointia, josta saadaan palauteraportti oman toiminnan kehittämisessä hyödynnettäväksi.

Merja Mattila
Laatuasiantuntija