Siirry suoraan sisältöön

Korona-aika jakoi opiskelijat onnistujiin ja turhautujiin – opiskelutaidot ja tuen tarve vaihtelevat

Lemmikkejä.

60 prosenttia ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on kokenut etäopiskelun vähintään jossain määrin henkisesti raskaaksi. Toisaalta osa opiskelijoista kertoo pärjänneensä hyvin etäopinnoissaan. Asia selviää opetus- ja kulttuuriministeriön teettämästä kyselystä, jossa selvitettiin koronaviruspandemian vaikutuksia lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen.

TAKKin opiskelijoiden parissa näkyy selvityksen esiintuoma kahtiajako selvästi: osa opiskelijoista on kokenut etäopiskelun todella raskaana ja osalle se on sopinut hyvin ja auttanut muun muassa keskittymään paremmin opintojen suorittamiseen. Koronavuosi on näyttäytynyt poikkeuksellisena myös opiskelijahuollon näkökulmasta.

Selvityksen mukaan haastetta on tuottanut etenkin itseohjautuvuuden puuttuminen ja tuen saaminen etänä. Tämä on koettu myös TAKKissa. Opiskelijoiden tuen tarve on ollut hankalammin havaittavissa, kun luontainen kanssakäyminen kouluttajan ja ryhmän välillä on puuttunut. Tuen saaminen tehtävien tekemiseen ja aikatauluttamiseen on näin vaatinut omaa aktiivisuutta itseohjautuvuutta, jota osalla opiskelijoista ei ole. Kaikki eivät ole jaksaneet tai kyenneet pyytää apua.

Myös yksinäisyys ja siitä johtuva alakulo ovat saattaneet olla seurausta etäopiskelupainotteisistä opinnoista. Moni on aloittanut opintonsa täyspäiväisesti etäopiskeluna eikä ole tavannut omaa ryhmäänsä lainkaan kasvokkain. Tämä on selkeästi vaikuttanut ryhmähengen ja yhteisöllisyyden muodostumiseen. Työssäoppimispaikan saaminen on saattanut olla lähes mahdotonta ja opintojen eteneminen on hidastunut sen vuoksi.

Osalle opiskelijoista etäopiskelu on puolestaan sopinut hyvin: opinnot ovat edenneet sujuvasti Teams-yhteydellä omaan tahtiin tehtäviä tehden. Tarvittaessa opiskelija on ollut yhteydessä kouluttajaan ja saanut tarvittavan tuen ja ohjauksen. Työssäoppimispaikkakin on löytynyt ja näyttöjä on saatu suoritettua suunnitellusti. Valmistuminen on tapahtunut aikataulun mukaan ja työpaikkakin on tiedossa heti sen jälkeen.

Etäopiskelu haastaa motivaatiota ja itsetuntoa

Kahtiajaon taustalla on varmastikin monenlaisia tekijöitä ja niistä yksi on havaintojemme mukaan yksilölliset opiskelutaidot. Toiset ovat tottuneet itsenäiseen työskentelyyn ja oman tekemisen aikatauluttamiseen, kun taas toisille niiden hallitsemisessa on haasteita. Joillekin jo tietokoneen peruskäyttö on uutta ja etäopiskelut eivät tämän vuoksi ole sujuneet toivotulla tavalla, mikä puolestaan on voinut vaikuttaa opiskelijan motivaatioon ja itsetuntoon.

Myös se, ettei omaa ryhmää tapaa kasvokkain, voi aiheuttaa joillekin opiskelijoille turhautumista. He ovat opintoihin hakeutuessaan odottaneet erityisesti mahdollisuutta jakaa ajatuksia ja tehdä tehtäviä ryhmässä. Tämän puuttuminen on luonnollisesti ollut suuri pettymys.

Opiskelijakunta mukana hyvinvointia varmistamassa

TAKKin opiskeluterveydenhuollolle ja Opiskelijapalveluille kulunut vuosi on näyttäytynyt yhtä kaksijakoisena kuin opiskelijoidenkin. Toisaalta opiskelijoiden haasteet ovat aiheuttaneet päänvaivaa muun muassa sen suhteen, kuinka tavoittaa etäopinnoissa olevat opiskelijat parhaiten. Samaan aikaan vuosi on ollut myös antoisan ja hedelmällisen yhteistyön aikaa.

Opiskelijapalveluissa Teams-ohjaukset otettiin käyttöön heti maaliskuussa 2020, kun siirryttiin etäopintoihin ensimmäisen kerran, ja ne ovat jatkuneet vaihtoehtona ohjaustilanteessa tähän päivään saakka. Tarjosimme opiskelijoille huhti-toukokuussa 2021 verkkoluentoja hyvinvointiin ja ne ovat olleet katsottavissa tallenteina senkin jälkeen. Luentojen ideoinnissa olivat mukana myös opiskelijakunnan hallituksen opiskelijajäsenet, joita on osallistettu vuoden aikana monella muullakin tavalla. Heiltä olemme saaneet arvokasta palautetta muun muassa etäopiskelujen sujumisesta ja opiskelijakunnan toiminnan kehittämisestä OPKE-hankkeen puitteissa. Hankkeessa kehitetään opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia ja opiskelijakuntatoimintaa hyvinvoinnin ja vaikuttavuuden näkökulmasta.

Moniammatillinen yhteistyö osoitti arvonsa

Kokeiluna järjestimme myös opojen kyselytunteja Teamsissa muutaman kerran viikossa ja kaikki kiinnostuneet saivat tulla linjoille. Lisäksi opinto-ohjaajat Mari Orsmaa ja Anni Niva pitivät opiskelijoille virtuaalisia aamukahvihetkiä joka aamu maaliskuun ajan. Näissä aamuissa mukana olivat myös terveydenhoitajat oman aikataulunsa niin salliessa. Silloin kun linjoilla ei ollut opiskelijoita, opot ja terkat ideoivat opiskelijoille tarjottavia palveluita. Yhteistyö oppilaitospastorin ja –diakonin kanssa sekä opiskelijaintran sisällön muokkaus ovat tuloksia näistä ideoinneista.

Koronavuosi ja tehdyt kokeilut ovatkin kirkastaneet entisestään sitä tosiasiaa, että moniammatillista yhteistyötä tarvitaan niin normaali- kuin poikkeusoloissa, jotta voidaan tukea opiskelijoita mahdollisimman hyvin ja kattavasti. Jokainen meistä on erilainen ja sen vuoksi myös tuen tarpeet tulee huomioida yksilöllisesti.

Kesälomat ovat käynnissä, mutta ajatukset ovat jo syksyssä. Kartoitamme Opiskelijapalveluissa ennen lomia kaikki tarjolla olevat palvelut ja tukimuodot viestintää myöten ja suunnittelemme sen pohjalta toimivia ja tarpeellisia palveluita syksylle. Moni koronavuoden aikana kehitetyistä toimintatavoista jää varmasti käyttöön. Vanhaan normaaliin ei liene paluuta, vaan muuttuneeseen tilanteeseen tulee suhtautua avoimella asenteella ja yhteistyöllä.

Opiskelijoiden suuntaan pätee edelleen hyväksi havaittu kehotus siitä, että he muistaisivat pyytää apua tarvittaessa. Liian pientä tai ‘tyhmää’ asiaa ei ole olemassakaan, ja apua kannattaa pyytää heti, kun jokin asia pohdituttaa.

Anni Niva, opinto-ohjaaja
Katri Kallio, terveydenhoitaja