Siirry suoraan sisältöön

Ympäristötietoisuus ohjaa TAKKin kiinteistöpalvelujen toimintaa

TAKKin kiinteistöpalvelut varmistavat, että TAKKilaisilla riittää ilmaa, vettä, sähköä ja lämpöä – ja että niitä saadaan ja kulutetaan energiatehokkaasti, luonnonvaroja säästäen.

TAKK on sitoutunut vähentämään järjestelmällisesti energiankulutustaan ja haitallisia ympäristövaikutuksiaan niin koulutustoiminnassa kuin koulutusympäristön ylläpidossa. Olemme mukana palvelualan energiatehokkuussopimuksessa 2017–2025, minkä johdosta TAKKilla on oma energiatehokkuus- ja ympäristöohjelma. Millaisiin asioihin energiatehokkuus- ja ympäristöohjelma ohjaa meitä arjessamme keskittymään?

Kaatopaikkajätteen vähentäminen

Eri koulutusaloilta tulee jonkin verran yhdyskuntajätettä eli kotitalousjätteisiin verrattavaa jätettä. Kolme vuotta sitten yhdyskuntajätettä meni TAKKista polttoon 48 000 kiloa, kaksi vuotta sitten 43 000 kiloa ja viime vuonna 34 000 kiloa. Määrä on siis pudonnut paljon ja suunta on hyvä.

Muovin erilliskeräys on aloitettu oppilaitoksen keittiöissä, joissa syntyy paljon muovijätettä. Nyt muovin keräyspisteitä on lähdetty lisäämään myös muihin tiloihin.

Lähitulevaisuudessa yhdyskuntajätteen määrää on pudotettava entisestään. Jätettä on saatava kierrätykseen mahdollisimman paljon. Se vaatii osallistumista sekä henkilöstöltä että opiskelijoilta.

Energian säästäminen

Vuodesta 2017 lähtien olemme panostaneet kiinteistöjen kunnostamiseen. Ikkunat on vaihdettu uusiin, vesikattoja on saneerattu, valaisimet on vaihdettu ledivalaisimiin…

Nirvan toimipisteen katolle asennettu aurinkosähkövoimala on yksi investoinneista, joka hankittiin siinä tarkoituksessa, että se laskisi energiankulutusta. Voimala otettiin käyttöön vuoden 2021 alussa. Ensimmäisenä kokonaisena vuotenaan se tuotti sähköä 138 megawattituntia. Tavoitteena oli 133,50 megawattituntia, joten olemme tulokseen erittäin tyytyväisiä.

Nirvan katolle asennettu aurinkosähkövoimala otettiin käyttöön alkuvuodesta 2021.

Ympäristöriskien hallitseminen

TAKKissa koulutetaan aloilla, joissa ympäristöriskien tiedostaminen ja hallitseminen on erittäin tärkeää. Suurimmat ympäristöriskit liittyvät logistiikka- ja maanrakennuskoulutuksiin, joissa voisi teoreettisesti sattua vahinkoja, esimerkiksi öljyvuotoja. Kylmätekniikan puolella työskennellään kaasujen kanssa, jotka vaativat erityisen tarkkaavaista käsittelyä.

Ympäristöriskit tiedostaen koulutusaloilla on lähdetty vähentämään kemikaalien käyttöä. Esimerkiksi rakennuspuolella ei enää käytetä liuotinmaaleja.

TAKKilaisten ympäristötietoisuuden lisääminen

Oppilaitoksissa olisi tärkeää sisällyttää koulutuksiin myös ympäristöasioiden käsittelyä ja auttaa opiskelijoita lisäämään yleissivistystään sillä saralla. Ammatillisiin perustutkintoihin liittyviin YTO-opintoihin sisältyykin jonkin verran ympäristöalan verkkokursseja. Lisäksi jokaisella koulutusalalla käydään läpi omaan alaan liittyviä ympäristöriskejä.

Jotta ympäristön huomioiminen pysyy mielessä, vaatii se meiltä säännöllistä viestintää sekä henkilöstölle että opiskelijoille. Ympäristöasioiden huomioiminen on yhteinen tehtävämme.

 

Raimo Keskinen
Kirjoittaja on TAKKin kiinteistöpäällikkö

Kiinteistöpäällikkö Raimo Keskinen esittelee aurinkosähkövoimalaa TAKKilaisille.