Siirry suoraan sisältöön

Yrittäjäksi ryhtyminen ei ole koskaan liian myöhäistä

  • Koulutus
Kolme henkilöä istuu pöydän ääressä ja katselee TAKKin esitteitä.

Yrittäjän päivänä on hyvä pysähtyä pohtimaan yrittäjyyttä ja sen olemusta. Meillä TAKKissa on suoritettu noin 1500 yrittäjän ammattitutkintoa. Vähintään saman verran osallistujia on ollut mukana erilaisissa lyhyemmissä yrittäjäkoulutuksissa.

Nuorten asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat huomattavan myönteiset, mutta myös aikuiset ovat kasvavassa määrin kiinnostuneita yrittäjyydestä. Moni aikuisopiskelija ryhtyy yrittäjäksi. Ammatinvaihtajista ja pitkän työuran tehneistä löytyy paljon yrittäjyyspotentiaalia. Kokeneista ammattilaisista voi löytyä yritysten jatkajia, tai eläkkeelle siirtyvä voi tuotteistaa osaamisensa ja jatkaa toimintaa asiantuntijayrittäjänä.

Usein aikuisena yrittäjyyttä harkitsevat haluavat tutkia perinpohjaisesti, onko omalla liikeidealla kantavuutta. He tahtovat perehtyä esimerkiksi talouden suunnitteluun ja syventää liiketoimintaosaamista. Silloin tukea haetaan yrittäjyyskoulutuksista.

Kaiken ikäiset tarvitsevat yrittäjyyskoulutusta

Yrittäjyyttä voi – ja kannattaa – sisällyttää mihin tahansa ammatilliseen tutkintoon. TAKKissa yrittäjyysneuvonta on kaikkien opiskelijoiden saavutettavissa. Meidän arjessamme yrittäjyys näyttäytyy rohkeutena ja innostuksena, oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamisena sekä kykynä luoda uutta. Ryhmissä jaetaan osaamista ja saadaan yhteisiä oivalluksia.

Yrittäjyyskoulutus on hyödyksi muillekin kuin yrittäjäksi ryhtyville. Yrittäjämäinen toiminta koskee jo tänään kaikkia aloja ja ammatteja. Tulevaisuudessa entistä suurempi osa meistä työskentelee epätyypillisissä työsuhteissa. Työ muodostuu projekteista tai erilaisista palkkatyön ja yrittäjyyden yhdistelmistä.

Työelämä tarvitsee yrittäjähenkisiä osaajia, jotka havainnoivat ketterästi asiakkaiden tarpeita sekä kehittävät palveluita ja toimintamalleja. Yrittäjyyskoulutuksen tavoitteena ovat rohkeat, innostuneet tulevaisuuden työntekijät ja yrittäjät.

 

Katso TAKKin yrittäjyyskoulutukset

 

Tuija Pohjansaari-Kirmo
Kirjoittaja on yrittäjyyden kouluttaja ja koulutussuunnittelija TAKKissa