Siirry suoraan sisältöön

Jännittäminen ei ole este opintojen aloittamiselle

  • Opiskelu
Opiskelija selaa lehteä TAKKin aulassa. Taustalla muut opiskelijat keskustelevat.

Suurin osa meistä jännittää jotain jossain vaiheessa elämää. Aikuisilla opiskelijoilla se on hyvin tavallinen tunne. Koronan aiheuttamien etäopiskelujen jälkeen on ollut havaittavissa, että osalla opiskelijoista jännittäminen on lisääntynyt. Joskus se voi olla jopa niin voimakasta, että saattaa haitata opintojen suorittamista. Millaiset asiat opiskelussa sitten jännittävät?

Sosiaalisten tilanteiden pelko. Opiskeluun saattaa liittyä sosiaalisten tilanteiden pelkoa. Tällöin toisten opiskelijoiden kohtaaminen ja uudet tilanteet jännittävät. Ryhmän edessä esiintyminen voi jopa pelottaa.

Epäonnistumisen pelko. Opintoihin saattaa liittyä myös epäonnistumisen pelkoa. Tämä johtaa tehtävien tekemisen välttelyyn. ”Netti ei toiminut.” ”Tietokoneella tallennetut tiedot hävisivät.” Moni opiskelija kertoo, kuinka helppo tehtävien tekemättömyydelle on keksiä tekosyitä.

Huonot koulukokemukset. Ammatillisissa perustutkinnoissa suoritettavat YTO-aineet (yhteiset tutkinnon osat) eli esimerkiksi äidinkieli, ruotsin kieli tai fysiikka saattavat tuoda mieleen huonoja koulukokemuksia. Valitettavan moni opiskelija kertoo esimerkiksi matematiikan aiheuttavan niin huonoja muistoja, että siitä alkaa voida fyysisesti huonosti.

Kun jännittämisestä kertoo, apua löytyy

Jännittäminen ei ole este opintojen aloittamiselle – tai niiden jatkamiselle. Yhdessä opiskelijan kanssa lähdetään suunnittelemaan, miten asia voidaan huomioida opinnoissa.

Jos jännittämisestä jättää kertomatta, asiat saattavat mennä entistä enemmän solmuun. Aiheesta kannattaakin puhua rohkeasti opinto-ohjaajan, erityisopettajan tai kouluttajien kanssa. TAKKissa on tarjolla moniammatillista osaamista ja tukitoimia jännittämisen kanssa selviytymiseen. Opiskelijalle voidaan varata aika esimerkiksi psykologille tai kuraattorille. Joskus auttaa juttelu erityisopettajan tai opinto-ohjaajan kanssa. Opiskelija voi myös itse varata ajan suoraan opiskelijapalveluihin.

Jännittäminen voidaan huomioida opinnoissa esimerkiksi seuraavasti:

  • Tenttejä voi suorittaa erityisopettajan luona, jolloin ei tarvitse jännittää muiden läsnäoloa.
  • Erityisopettajan kanssa voi harjoitella erilaisia mielen rauhoittamisen keinoja.
  • Opiskelijan työskentelypaikkaan voidaan vaikuttaa. Esimerkiksi hallissa voidaan valita reunimmainen työskentelypaikka, jolloin tila on rauhallisempi.
  • Työharjoitteluun voidaan yhdessä miettiä sopivia paikkoja. Harjoittelupaikan haastattelua varten voidaan harjoitella.
  • Opiskelijan on hyvä muistaa, että yksi hylätty suoritus ei opintoja kaada. Harjoittelua voidaan lisätä ja sitten tehdään uusia suorituksia esimerkiksi näyttöinä.
  • Tärkeää on asettaa itselleen sopivat tavoitteet. Opiskelijan ei tarvitse vielä osata työskennellä samalla tasolla kuin vuosia alalla työtä tehnyt työntekijä. Kun tavoitteet saadaan asetettua sopiviksi, opiskelu helpottuu.

Meillä TAKKissa on tavoitteena luoda mukavia opiskelukokemuksia, jolloin ikävätkin vanhat koulumuistot heikkenevät. Kun jännittämisestä kertoo, apua on aina saatavilla. Hyvällä fiiliksellä oppiminen sujuu parhaiten!

 

Anu Erkinheimo
Kirjoittaja on TAKKin erityisopettaja, joka itsekin jännittää tenttejä. Itselle sopivan oppimistyylin löytäminen ja rentoutumisharjoitukset ovat saaneet jännittämisen normaalille tasolle.