Siirry suoraan sisältöön

Siivooja on alansa ammattilainen, mutta muistammeko sen kohdatessamme?

Mustahupparinen henkilö pyyhkii valkoisen, pyöreän pöydän pintaa.

Siivoustyö on yksi tärkeimmistä töistä yhteiskunnan toimimisen kannalta. Kohtaamme päivittäin siivoojia työssään – tai ainakin heidän työnsä jälkeä – esimerkiksi työpaikalla, kaupassa ja terveydenhuollon tiloissa, ehkä jopa omassa kodissammekin.

Nykypäivänä meille on selvää, että puhtaus on tärkeä osa ihmisen hyvinvointia. Terveydenhuollossa puhtaus on jopa elintärkeää. Ennen näkemys oli kuitenkin toisenlainen.

Vielä 1800-luvulle tultaessa puhtautta ei arvostettu. Yleisesti ajateltiin, että peseytyminen ja puhtaus oli vaarallista, tai ainakin syntiä. Vasta vuonna 1875 mikrobiologi Louis Pasteur päätteli tutkimustensa perusteella, että osa mikrobeista voi olla haitallisia ihmisille. Silloin opittiin ymmärtämään puhtauden merkitys. Tämän myötä alettiin nähdä tarve myös ammattimaisille puhtauden tuottajille, eli siivoojille.

Koska tarvitsemme puhtautta, tarvitsemme myös puhtausalan koulutusta

Siivousalan koulutus alkoi Suomessa 1970-luvulla ensin kurssimuotoisesti. Varsinainen puhtausalan tutkintokoulutus alkoi 1980-luvulla. Tampereen Aikuiskoulutuskeskus on ollut mukana puhtausalan kouluttajana jo noilta alkumetreiltä saakka.

On selvää, että koska tarvitsemme arjessamme siivousalan ammattilaisia, tarvitsemme myös siivousalan koulutusta. Siivoustyön suorittaminen vaatii ammattitaitoa, sillä ammattisiivous on hyvin erilaista kuin kotona tehtävät askareet. Hyvän fyysisen kunnon lisäksi tarvitaan organisointi- ja priorisointitaitoja, asiakaspalveluosaamista ja vuorovaikutustaitoja sekä usein myös kielitaitoa. Monipuoliselta alalta löytyy niin rutiininomaisia kuin haastaviakin tehtäviä, joissa itsenäiset päätökset ja suurien kokonaisuuksien hallinta ovat arkipäivää.

Siivousalan koulutus antaa alalle tähtäävälle hyvät eväät työssä jaksamiseen ja ammattialan kehityksessä mukana pysymiseen. TAKKissa alan opetus sisältää muun muassa nykyaikaisten työmenetelmien, puhdistusaineiden ja välineiden hallintaa sekä koneiden käyttöä ja huoltamista. Kaiken keskiössä on aina työturvallisuus. Koulutuksen avulla varmistetaan, että uudet, hyvät työtavat todella jalkautuvat työpaikoille.

Siivous on nopeasti kehittyvä ala, joka tutkii ja kehittää koko ajan uusia, parempia, teknologiaa hyödyntäviä tapoja ylläpitää puhtautta. Alaa kouluttamalla varmistetaan alan kehitys.

Kiitä siivoojaa

Oletko koskaan pysähtynyt miettimään, millaisia tunteita puhtaus sinussa herättää? Entä mitä ajattelet, kun kohtaat siivoojan?

Arjessamme havaitsemme ehkä helpoimmin siivoojan tekemän virheen. Sitä vastoin onnistumiset saattavat jäädä huomioimatta. Arvostamme kyllä puhtautta, mutta arvostammeko myös puhtauden tuottajaa, alansa ammattilaista?

Positiivisella palautteella voit antaa siivoojalle hyvän mielen, motivoida häntä ja osaltasi jopa keventää hänen työtään. Muistetaan kiittää siivoojia heidän tekemästään arvokkaasta ja merkityksellisestä työstä!

 

Valtakunnallista Puhtauspäivää vietetään 2.12.

 

Karita Saarinen ja Anu Virtanen
Kirjoittajat toimivat TAKKissa puhtauspalvelualan kouluttajina, joiden sormet syyhyävät edelleen toisinaan mopin varteen ja vessojen siivouksen pariin.