Siirry suoraan sisältöön

TAKKissa opiskelijat eivät jää yksin

Neljä henkilöä pöydän ääressä antaa läpyt.
TYRSKY-hankkeen Tuija Pohjansaari-Kirmo (vas.) ja Tea Nikkilä sekä OPKE-hankkeen Maarit Kivikari tutustuivat Ahlman Edun alumnitoimintaan Leila Arposen (toinen vasemmalta) luotsaamina.

TAKKissa huolehditaan, ettei kukaan jää opinnoissaan yksin. Aikuiskoulutuksessa työelämässä oppiminen on keskeisessä roolissa. Panostamme siihen, että tuemme työpaikkaohjaajia ohjaustyössään, jotta he pystyvät auttamaan ja ohjaamaan opiskelijoita mahdollisimman hyvin.

Aikuisopiskelijat ovat yleensä hyvin innoissaan omasta ammattialastaan, ja työelämä vie helposti mukanaan – niin kuuluukin olla. Välillä perustutkintoon kuuluvat yhteiset tutkinnon osat, kuten matematiikka ja kielet, voivat jäädä vähemmälle huomiolle tai olla opiskelijalle vaikeita. Aikuisopiskelijat ovat tyypillisesti tarkkoja ja tunnollisia. Kynnys myöntää, ettei selviydy jostain, voi olla korkea. On tärkeää, että meillä TAKKilaisilla on kuulevat korvat. Seuraamme opiskelijan etenemistä ja välitämme varhaisella kynnyksellä. Selvitämme yhdessä opiskelijan kanssa, millainen työtilanne tällä on ja miten opiskelut saadaan sopimaan mukaan palettiin.

TAKKissa ei keskitytä pelkästään ammatillisiin asioihin, vaan tuetaan myös opiskelijan oppimisprosessia ja hyvinvointia. Kun opiskelija voi hyvin ja oppilaitosyhteisö on turvallinen, oppiminen edistyy parhaiten. Meillä opiskelee aikuisia alanvaihtajia, joista osalla voi olla aiempia huonoja kokemuksia opiskelusta tai työelämästä. Toiminnallamme voimme pehmentää niitä ja vahvistaa uskoa siihen, että ura uudella alalla kantaa. Opiskelijoiden osallisuus ja hyvinvointi sekä työelämän kehittäminen on meille arkea, mutta panostamme näihin asioihin myös erilaisissa hankkeissa. Hankkeiden avulla voimme rohkeasti kokeilla uutta ja valita jatkoon toimivimmat käytännöt.

OPKE-hankkeessa kehitimme opiskelijakuntaa ja opiskelijoiden osallistumista

Lain mukaan kaikissa ammatillisissa oppilaitoksissa on oltava opiskelijakunta. Opiskelijakunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjän välistä yhteistyötä. Juuri päättyneessä OPKE-hankkeessa kehitimme opiskelijakuntatoimintaa. Tavoitteena oli lisätä toiminnan näkyvyyttä sekä opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia ja hyvinvointia. TAKKin kaikki opiskelijat kuuluvat TAKKikuntaan, ja heidän osallistamisensa on meille tärkeää. Pyrimme esimerkiksi ottamaan opiskelijoita mukaan tapahtumien suunnitteluun.

Kolme henkilöä seisoo ja katsoo hymyillen kameraan.
Koulutussuunnittelija Maarit Kivikari, opintoneuvoja Tanja Hellgrén ja opinto-ohjaaja Anni Niva kehittivät opiskelijakuntatoimintaa OPKE-hankkeessa.

Aikuiskoulutuksessa haasteena on se, että opiskelijat valmistuvat eri aikoihin ja TAKKikuntalaiset vaihtuvat välillä nopeallakin syklillä. Opiskelijat eivät kuitenkaan ole pitäneet tätä huonona: Opiskelijakuntatoiminnassa tutustuu uusiin ihmisiin, oppii vuorovaikutustaitoja ja verkostoituu – asioita, joista taatusti hyötyy työelämässä. Opiskelijakuntatoiminta ja osallistuminen auttavat siihen, ettei opiskelija jää yksin. Kun pääsee vaikuttamaan, toiminnan kokee omakseen.

Meillä ainutlaatuista on se, että tarjoamme palveluita koko työuran elinkaaren varrelle. Alumnimme voivat palata myöhemmin hakemaan esimerkiksi johtamis- tai tuotekehityskoulutusta oman työnkuvansa muuttuessa.

Tyrsky-hankkeessa kurkotamme työelämän rajapintojen yli

Elokuun loppuun kestävä Tyrsky-hanke keskittyy työelämän rajapintoihin. Hankkeessa ovat mukana kaikki pirkanmaalaiset ammatilliset oppilaitokset, yleiset oppilaitokset ja erityisoppilaitokset. Yhteisenä tavoitteena on kehittää työelämälle mahdollisimman hyvin etenevä palveluprosessi. Verkostossa rakennetaan palvelupolkua, johon kaikki oppilaitokset voivat sitoutua.

Hankkeessa luodaan myös mallia, jossa yritys tavoittaa yhden luukun periaatteella kaikki Pirkanmaan ammatilliset oppilaitokset.  Yritys voi vaikka ilmoittaa avoimesta työ- tai harjoittelupaikasta tai hakea työkaluja työpaikkaohjauksen tueksi.

Työpaikkaohjaajilla on todella tärkeä rooli ammatillisen osaamisen kehittämisessä, sillä suurin osa oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Työpaikkaohjaajat toimivat esikuvina alastaan. Heidän työnsä perusteella syntyy kuva siitä, onko ala sellainen, jolle opiskelija tahtoo työllistyä. Etenkin aloilla, joilla kärsitään työvoimapulasta, työpaikkaohjaajien toiminnalla on iso imagollinen merkitys. Tahdomme auttaa työpaikkoja oivaltamaan, ettei työelämässä oppiminen vain vie heiltä aikaa ja resursseja vaan on myös investointi tulevaisuuden työntekijöihin ja kilpailukykyyn.

Meille laadukas työelämässä oppiminen on kilpailutekijä, johon tahdomme panostaa. Kaikki toimenpiteet, joilla työelämän palveluprosessia helpotetaan, ovat merkityksellisiä. On tärkeää, että työpaikoilla koetaan, että oppilaitosten kanssa on helppo tehdä yhteistyötä: tiedetään, mistä saa harjoittelijoita ja koulutusta omalle henkilöstölle.

Sovellus tukee opintojen etenemistä

Kansainvälisessä Onboarding and Student Retention -hankkeessa kehitetään sovellusta, jonka tavoite on tukea opintoihin kiinnittymistä ja tarjota tukea. Opiskelijoille menee automaattisesti tietyin väliajoin kysely, jolla kartoitetaan opintojen eteneminen ja mahdolliset solmukohdat. Jos esiin nousee tuen tarpeita tai muuta, mistä on hyvä jutella, niin opiskelijaan tiedetään olla yhteydessä. Aikuisilla voi olla korkea kynnys tuoda avuntarvettaan julki, sovellus madaltaa tätä kynnystä.

Maarit Kivikari
puhtauspalvelualan koulutussuunnittelija

Tuija Pohjansaari-Kirmo
liiketalouden koulutussuunnittelija

Anni Niva
opiskelijapalveluiden koordinaattori