Siirry suoraan sisältöön

Kun elämä haastaa, koulutuksen voi hankkia opinnollistamalla

Pääsin taannoin oppimaan työssäni uutta, kun tutustuin kouluttajan roolissa minulle entuudestaan vieraaseen asiaan – opinnollistamiseen.

Opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa koko tutkinnon tai tutkinnon osien suorittamiseen. Se tarkoittaa, että opiskelija hankkii osaamista työssään, eikä opintoihin sisälly lainkaan koulupäiviä. Sitä voivat hyödyntää henkilöt, joilla on haasteita perinteisessä opiskelussa tai opinnot ovat jääneet jostain syystä kesken.

Opinnollistamista käytetään esimerkiksi työllisyyspalveluissa työkokeilun, palkkatuen tai kuntouttavan työtoiminnan yhteydessä. Opinnollistaessa näyttöön edetään asiakkaan ehdoilla ja hankittu osaaminen huomioiden. Tutkinnon osan tai osien suorittaminen lisää tutkinnon suorittajan itseluottamusta sekä valmiuksia siirtyä työelämään.

Silta-Valmennusyhdistyksen asiakkaat saivat itsevarmuutta opinnollistamisesta

Keväällä Silta-Valmennusyhdistys ry:n puhdistuspajan kolme asiakasta suoritti puhtauspalvelualan tutkinnon osan opinnollistamalla. Puhtauspalvelualalle opinnollistaminen sopiikin erityisen hyvin alan käytännönläheisyyden vuoksi. Tässä prosessissa myös minä pääsin olemaan mukana. Oma roolini kouluttajana oli varmistaa, että kaikilla osapuolilla on riittävä tieto siitä, miten opinnollistamisen lopussa koittava näyttö suoritetaan ja mitä siellä tulee osata.

Opinnollistajat hankkivat osaamista puhdistuspajan valmentaja Anu Bisterin ohjauksessa erilaisissa työympäristöissä. Jokaiselle räätälöitiin oma polku, jota pitkin kulkea. Ennen näyttöä opinnollistajat osallistuivat infoon, jossa kerrottiin näytön suorittamisesta ja näyttösuunnitelman laatimisesta.

Kaksi henkilöä tutkii siivouskärryä, toisella kädessään suihkepullo.
Opinnollistajat hankkivat osaamista valmentaja Anu Bisterin ohjauksessa.

Opinnollistamalla asiakkaat pääsivät rauhassa lisäämään omaa ammatillista itsevarmuuttaan. Riikka, yksi opinnollistajista, kertoi näytön suorittamisen lomassa omasta polustaan. Hän oli ollut pitkään lasten kanssa kotona ja jännitti sosiaalisia tilanteita. Valmennuksessa hän huomasi kuitenkin, että juuri ihmisten kanssa työskentely onkin hänelle mielekästä. Opinnollistamisen avulla hän löysi siis oman juttunsa ja sai lisää itsevarmuutta.

Kaikki Silta-Valmennusyhdistyksen opinnollistajat valmistautuivat todella hienosti tulevaan näyttöönsä ja näyttötilanteet olivat onnistuneita. Näytön jälkeen opinnollistajilla on mahdollisuus suorittaa lisää tutkinnon osia, tai vaikka koko tutkinto.

Opinnollistamisessa on muistettava, että opinnollistaja tarvitsee työpaikalla tukea ja perehdytystä. Tästä vastaa ammattitaitoinen ohjaaja.

Jokaiselle löytyy tapa opiskella

Jokaisella meistä on oma tapansa oppia ja omaksua asioita, ja toisille koulun penkillä istuminen on haastavampaa kuin toisille. Näin ollen onkin hyvä asia, että ammatillisen tutkinnon suorittamiseen on vaihtoehtoisia tapoja. Kesken jääneet aiemmat opinnot tai haasteet elämässä eivät ole este tutkinnon suorittamiselle.

 

Karita Saarinen
Kirjoittaja on puhtauspalvelualan kouluttaja TAKKissa

 

Tutustu puhtauspalvelualan opintoihin TAKKin sivuilla

Lue lisää opiskelusta TAKKissa TAKKin sivuilla