Siirry suoraan sisältöön

Matikkapelko selätetään opiskelijaa kuunnellen

TAKKin kouluttajat esittelevät matematiikan opetusvälineitä.

Matikkapelko kummittelee yllättävän monen TAKKin opiskelijan mielessä opintojen alkumetreillä. Pelkkä ajatus matematiikan tunneista saa pahimmillaan kädet tärisemään sekä kasvot ja kainalot hikoamaan. Pelko voi juontua opiskelijoiden huonoista matematiikan kokemuksista tai siitä, että peruskoulussa on ollut hankaluuksia matematiikan perusteiden, kuten kertotaulun opettelemisessa.

Huonot matematiikan kokemukset nousevat helposti mieleen opintoja aloittaessa. TAKKin opiskelijoista osa on jo hieman vanhempaa porukkaa, jotka ovat koulutiellään saattaneet törmätä hyvin vanhanaikaisin opetusmetodeihin. Muistot aiheuttavat huonoa itsetuntoa ja opiskelijan on helppo ajatella, että en minä nytkään opi. Kun edellisistä opinnoista on kulunut yli parikymmentä vuotta, voi jännitystä ilmetä, vaikka olisi suoriutunut kohtalaisen hyvinkin peruskoulussa tai jatko-opinnoissa.

Lähtötasotestillä eteenpäin

Suurin osa TAKKiin saapuvista perustutkintoa opiskelevista opiskelijoista suorittaa lähtötasotestin, jonka suorittamiseen opiskelija saa käyttää laskinta ja reippaasti aikaa. Testillä seulotaan tukiopetuksen tarvitsijat ja toisaalta ne, jotka eivät välttämättä tarvitse matematiikan opetusta lainkaan. Testeistä nousee harvakseltaan muutamia, joilla on taustalla ihan oikea matikkavaikeus. Useimmilla oletettu matematiikkavaikeus on kuitenkin pelkoa ja jännittämistä.

TAKKissa tehdyn linjanvedon myötä todella pahasta pelosta kärsivät eivät osallistu matematiikan tunneille ollenkaan. He laskevat tehtäviä erityisopettajan kanssa ja suorittavat sitten matematiikan kokeen, josta on mahdollista saada matalin hyväksytty T1-arvosana. Osa innostuu tämän jälkeen mukaan matematiikan opetukseen korottamaan numeroa, mutta toisille riittää hyväksytty suoritus.

YTO-opinnoissa oman tavoitteen mukaan

Yhteiset tutkinnon osat ovat opintoja, jotka sisältyvät kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin. YTO-opintoihin kuuluvaa matematiikka opetetaan TAKKissa kahdessa eri ryhmässä sen mukaan onko opiskelijan äidinkieli suomi vai joku muu kieli. Muunkielisten ryhmässä opiskelu on paitsi matemaattisiin asioihin uppoutumista, myös suomen kielen sanaston opiskelemista. Tämä on tärkeää, sillä matematiikan kokeen sanalliset tehtävät voivat hyvästä laskutaidosta huolimatta muodostua ylivoimaiseksi esteeksi.

Viime elokuussa matematiikassa otettiin käyttöön muissakin YTO-aineissa menestyksekkäästi toiminut malli, jossa opiskelijat jaotellaan tavoitearvosanojen mukaisiin ryhmiin. Tavoiteltava arvosana määrää sen, millaisia tehtäviä ja kokeita opinnoissa suorittaa. Parhaaseen K5-arvosanaan tähtäävät suorittavat erilaiset kokeet kuin alinta hyväksyttyä T1-arvosana metsästävät. Näin helpotamme opiskelijan kuormaa eikä vaikeimpien laskujen läpi ole välttämätöntä pinnistellä, ellei tähtää esimerkiksi AMK-opintoihin. Ymmärrämme, että kaikille opiskelijoille YTO-aineiden arvosanalla ei ole merkitystä, vaan osa haluaa satsata ammatillisiin aineisiin ja menestyä käytännön työssään.

Perusasiat haltuun pala kerrallaan

TAKKin matematiikan opinnoissa lähdetään liikkeelle perusasioista ja sillä oletuksella, että opiskelijoiden perustaso on matematiikassa todella matala. Näin kaikki saavat hyvän ja kannustavan alun, josta voi lähteä etenemään seuraavaa tasoa kohti. Matematiikan oppimäärä on jaettu eri teemojen mukaan osioiksi ja jokaisesta osiosta pidetään koe heti opetuspäivän jälkeen. Näin opit ovat vielä tuoreessa muistissa ja kynnys kokeen suorittamiseen on matala. Tulokset ovat olleet sekä opettajalle että opiskelijoille kannustavia, koska nähdään saman tien, että opetus on mennyt perille. Tarjolla on aina tarvittaessa myös tukiopetusta, jossa kiinnitetään huomiota hankaliksi osoittautuneisiin teemoihin.

Ajat muuttuvat siis jopa matematiikassa, vaikka perusasiat eivät muutukaan. Erilaiset tukimenetelmät sekä käytännöt kuitenkin toki kehittyvät ja mahdollisuus laskimen käyttöönkin osaltaan helpottaa matematiikan pelkoa.

Pelko sulaa pikkuhiljaa

Pahan matikkapelon selättäminen ei ole helppoa. TAKKissa nojataan toimiviin tukipalveluihin ja matikkapelosta kärsivätkin ohjataan aina juttelemaan psykologin kanssa. Monella asiaan liittyy muunlaistakin jännitystilaa ja psykologin kanssa jutteleminen helpottaa ja madaltaa opetukseen osallistumisen kynnystä. Moni on tyytyväinen jo pelkästään siihen, että pelon on uskaltanut sanoa ääneen ja siitä on puhuttu. Jo sillä, että aidosti kuunnellaan opiskelijaa, saavutetaan merkittäviä tuloksia.

On harmittavan tavallista, että matikan opinnoissa on vaikea päästä kerran pudottuaan takaisin kärryille, ellei avuksi löydy tosi hyvää ja innostavaa opettajaa. Meillä TAKKissa on sallittua sanoa ääneen, että ei ymmärrä. Tärkeintä matikan opiskelussa onkin se, että opettaja on helposti lähestyttävä ja häneltä uskaltaa kysyä. Todella moni opiskelija on antanut hyvää palautetta, että opetus TAKKissa Irinan johdolla on selkeää ja rauhallista. Opettajan asenne ja käytös onkin mielestämme ratkaisevassa roolissa siinä, miten matematiikan opinnot lähtevät sujumaan. Hymyilevä, lämmin ja kannustava ilmapiiri tarttuu ja tempaa mukaansa.

Opiskelijoidemme palautteen mukaan matematiikan opiskelu meillä TAKKissa on ihan erilaista kuin missään aiemmassa oppilaitoksessa. Ero ei tule pelkästä tunnelmasta, vaan tavasta, jolla opettajamme tunnilla puhuu. Eräs opiskelijamme kiteytti asian näin. ”Tämä on ensimmäinen kerta, kun ymmärrän mitä opettaja puhuu. Aina aiemmin opettaja on puhunut matematiikan kieltä tavalla, jota en ole ymmärtänyt.”

Anu Erkinheimon, TAKKin Nirvan kampuksen erityisopettaja
Irina Pukari, matematiikan opettaja

Lue lisää opiskelusta TAKKissa!