Siirry suoraan sisältöön

Työelämätoimikunta on tärkeä vaikuttamisen paikka

  • Koulutus

Ammatillisen koulutuksen vuonna 2018 toteutettu reformi lakkautti oppilaitosten arkeen voimakkaasti vaikuttaneet tutkintotoimikunnat ja toi tilalle ammatillisen koulutuksen harjoittamista etäämmältä seuraavat työelämätoimikunnat. Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttama toisen asteen koulutusuudistus oli laaja ja perinpohjainen. Me perinteiset aikuiskoulutusorganisaatiot esimerkiksi menetimme oman lakimme ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja sen myötä erityisasemamme koulutuksen kentässä. Muutoksiin on jo sopeuduttu ja elämä myös aikkareissa jatkuu monelta osin enemmän poikkeusolojen sanelemana kuin reformin uudelleen muovaamana.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto on Suomessa suoritetuista ammatillisista perustutkinnoista suurin ja kaunein. (Muotoilu on OKM:n Soila Nordströmin suusta.) Lukuina ilmaistuna tämän lähihoitajatutkinnoksi kutsutun koulutuskokonaisuuden suorittaa vuositasolla lähes 10 000 opiskelijaa. Seuraavaksi suurin tutkinto on määrissä mitattuna monen tuhannen päässä takana. Järjestämisoikeudet lähihoitajatutkintoon on yli 50:llä koulutuksenjärjestäjällä maassamme.

TAKKin lähihoitajakoulutus on valtakunnallisesti opiskelijamäärältään keskitasoa. Alalla on meitä huomattavasti suurempia toimijoita, mutta myös paljon pienempiä yksiköitä. Koulutuksen järjestäjänä meillä on jo varsin pitkät perinteet sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osalta. Itse aloitin Sotepe1 -ryhmän vastuukouluttajana vuonna 1994, ja siitä lähtien tutkinto on kuulunut TAKKin koulutustarjontaan. Koulutuspaikkana toimi tuolloin Iidesjärven rannassa sijainneen, nyttemmin puretun toimistorakennuksen varsin vaatimattomat tilat.

Alussa mainitun reformin myötä työelämätoimikuntien määrää vähennettiin reippaasti, ja pienemmät tutkinnot niputettiin yhden toimikunnan alaisuuteen. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto sai oman työelämätoimikuntansa, jonka tehtävänä on valvoa suoritettujen tutkintojen laatua sekä kehittää tutkintoja. Lisäksi työelämätoimikunnan jäsenet tekevät vierailuja oppilaitoksiin ja näyttöympäristöihin. Tämän vuoden alusta alkaneelle toimikaudelle valittiin hakemusten perusteella 3 työnantajien, 3 työntekijöiden ja 3 oppilaitosten edustajaa. Koska tutkinto on iso ja tärkeä ja työelämätoimikunta on erinomainen näköala- ja vaikuttamispaikka, oli myös kiinnostus erityisesti opettajien joukossa suurta. Ennalta oli vallalla käsitys, että tähän on varsin vaikea päästä.
OKM valitsi takkilaisen sote-opettajan yhdeksi kolmesta edustamaan koulutuksen järjestäjiä työelämätoimikuntaan. Tekisi mieli röyhistää rintaa ja viitata pitkään alan kokemukseen ja henkilökohtaisiin ansioihin opetustyössä. Vaikka itsetuntoa hivelisikin selittää kohdalle osunutta valintaa omilla ansioilla, siitä ei liene tosiasiallisesti kyse. Valitsijataho ilman muuta on katsonut asiaa isomman kuvan kautta.

Ensinnäkin TAKK on jo voittanut laatupalkinnon kahdesti. Se nostaa meitä oppilaitoksena esiin monilla foorumeilla. Koulutustalon hyvällä maineella on tekijänsä. Tutkailin tarkasti myös OKM:n julkaisemaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelijapalautteiden koontitaulukkoa. Siinä ovat nähtävissä palautekeskiarvot oppilaitoskohtaisesti laskettuina. Oppilaitosten sarakkeissa esiintyy punaista pohjaväriä, jos luku on keskiarvon alapuolella ja vihreää jos lukema on yleistä keskiarvoa korkeampi. TAKKin kohdalla väritys on jokaisen luvun osalta vihreä. Samoin oli asianlaita myös kahden muun toimikuntaan valitun ope-edustajan taustayhteisöjen kohdalla. Nämä vihreät värisuorat ovat taulukossa harvinaisia. Siinä on painava syy valinnan tueksi.

Itse työelämätoimikuntatyö on kuluneen vuoden aikana Teams-kokouksista huolimatta osoittautunut antoisaksi ja merkitykselliseksi. Työura TAKKin sotessa on antanut hyvän pohjan tarkastella omaa tutkintoa ja sen järjestäjiä myös valtakunnan laajuisesti.

Petri Karoskoski
kouluttaja

Sosiaali- ja terveysala TAKKissa